Populya həştaqlar

444 × dərman 62 × yuxu 60 × müqavilə 59 × nədir 50 × dövlət 47 × qaz 42 × mürəbbə 39 × tabletka 32 × kimdir 29 × diplomatik 27 × amerika 26 × saziş 25 × konfrans 24 × kompot 24 × sülh 23 × kapsul 23 × hüquq 20 × konvensiya 16 × dil 15 × ifadə 15 × avropa 15 × dəniz 14 × vyana 14 × siyasət 13 × bəyannamə 13 × müharibə 13 × şəhər 12 × məhlul 12 × gel 12 × konsul
...