Populya həştaqlar

444 × dərman 148 × yuxu 61 × müqavilə 61 × nədir 56 × dövlət 49 × qaz 42 × mürəbbə 39 × tabletka 32 × kimdir 29 × diplomatik 27 × amerika 26 × saziş 25 × konfrans 25 × sülh 24 × kompot 23 × kapsul 23 × hüquq 22 × maliyyə 21 × siyasət 20 × konvensiya 18 × heyvan 16 × dil 16 × avropa 15 × sığorta 15 × ifadə 15 × dəniz 14 × vyana 14 × şəhər 13 × bəyannamə 13 × müharibə
...