Populya həştaqlar

444 × dərman 88 × yuxu 60 × müqavilə 60 × nədir 55 × dövlət 48 × qaz 42 × mürəbbə 39 × tabletka 32 × kimdir 29 × diplomatik 27 × amerika 26 × saziş 25 × konfrans 25 × sülh 24 × kompot 23 × kapsul 23 × hüquq 21 × siyasət 20 × konvensiya 20 × maliyyə 16 × dil 15 × sığorta 15 × ifadə 15 × avropa 15 × dəniz 14 × vyana 13 × bəyannamə 13 × müharibə 13 × şəhər 12 × məhlul
...