+2 səs
197 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Baki-Ceyhan Neft Kəməri nədir?

1 cavab var:

+1 səs
 

«Əsrin müqaviləsi» və Azərbaycanın bağladığı bir sıra başqa müqailələr (Beynəlxalq müqavilə) nəticəsində əldə ediləcək, həmçinin Xəzəryanı ölkələrdə hasil olunan neftin dünya bazarlarına çıxarılması üçün nəzərdə tutulan əsas neft kəməri. Bakıdan başlayan Baki-Ceyhan Neft Kəməri Gürcüstanın ərazisindən keçərək Türkiyənin Aralıq dənizindəki Ceyhan limanına qədər 1730 km məsafəni əhatə edir. Layihənin dəyəri 2,4 mlrd ABŞ dolları, buraxılış qabiliyyəti ildə 50- 60 mln. ton nəzərdə tutulub.

29.X.1998 ildə Azərbaycan prezidenti H.Əliyev (Əliyev Heydər Əlirza oğlu), Gürcüstan prezidenti E.Şevard- nadze, Qazaxıstan prezidenti N.Nazar bayev, Türkiyə prezidenti S.Dəmirəl (Dəmirəl Süleyman) Özbəkistan prezidenti i.Kərimov və şahid kimi ABŞ-ın enerji məsələləri üzrə katibi B.Rİçard- son tərəfindən əsas ixrac kəmərinin inşası haqqında Ankara Bəyannaməsi imzalamışdır.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
soruşub 11 Fevralda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
0 səs
1 cavab
+1 səs
1 cavab
...