+2 səs
182 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Bağdad Dəmir Yolu nədir?

1 cavab var:

+1 səs
 

Bosfor boğazı ilə fars körfəzini birləşdirən, 2400 km uzunluğunda olan dəmiryol xəttinə verilə ad. 1903 Türkiyə Bağdad Dəmir Yolu - nun tikintisinə dair konsessiyanı (Beynəlxalq konsessiya) Almaniyaya verdi. Bu dəmiryol vasitəsilə Almaniya Osmanlı imperiyasını nəzarətdə saxlamağa, ingilislərin Hindistan və Misirdəki, rusların Qafqazdakı mövqelərini zərbə altına almağa çalışırdı. Birinci dünya müharibəsindən sonra Bağdad Dəmir Yolu hissələrə bölündü: Konyadan Bozan- taya qədər olan hissə Türkiyəyə verildi, Bozantadan Nusaybinə qədər olan hissə fransız şirkətinə konsesiyaya, Bağdaddan Samirəyədək olan hissə İraq dəmir yollarına daxil edildi. Yolun tikintisi 1934-1941 illərdə başa çatdırıldı.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 07 Yanvarda, 21 anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
0 səs
2 cavab
soruşub 19 Mayda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 28 Martda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 01 Martda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
4 cavab
soruşub 07 Yanvarda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...