+2 səs
385 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Avropa Valyuta Sistemi nədir?

1 cavab var:

+1 səs
 

Avropa iqtisadi Birliyi çərçivəsində yaradılan regional valyuta sistemi; 13.111.1979 ildə fəaliyyətə başlayıb. AVS bir sıra Qərbi Avropa dövlətlərinin «Valyuta planları» adı ilə tanınan sistemin varisidir. Bu sistem valyuta kurslarının ABŞ dollarına nisbətinin əlaqəli şəkildə tənzimlənməsinə xidmət edir.Özündən əvvəlki valyuta sistemindən fərqli olaraq AVS təşkilati baxımdan AİB ilə sıx bağlıdır.

AVS-in fəaliyyətə başlaması Qərbi Almaniya markasının revalvasiy-ası ilə müşayiət olunurdu.

AVS-in təsis edilməsi Qərbi Avropada yeni «valyuta mərkəzinin» yaradılması demək idi və ABŞ-la AİB dövlətləri arasında rəqabətdə irəliyə doğru daha bir addım hesab olunurdu.

01.1.1999 ildən AVS-yə daxi olan ölkələr üçün ümumi valyuta - avro dövriyyəyə buraxılıb.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
0 səs
1 cavab
+1 səs
1 cavab
soruşub 24 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 24 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 24 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...