+1 👍
163 👀
Cəmiyyət, Siyasət, KİV

Avropa Kosmik Agentliyi  nədir? 

1 Ответ

0 👍
 
Лучший ответ

Qərbi Avropa ölkələrinin kosmik tədqiqatlar və dinc məqsədlərlə kosmik texnikanın işlənib hazırlanması üzrə hö- kumətlərarası əməkdaşlıq təşkilatı (Beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatlar)', AKA-nın tərkibi (31.VI.1975) onun yaradılmasına dair konvensiya (Beynəlxalq konvensiya) imzalamış 11 dövlətdən (Belçika, Böyük Britaniya, Danimarka, İrlandiya, İspaniya, İtaliya, Niderland, Almaniya, İsveç, İsveçrə) ibarətdir. Təşkilata yeni üzvlük yalnız onun ilkin üzvlərinin razılığı ilə mümkündür. AKA-nın bəzi proqramlarında Avstriya, Norveç və Kanada da iştirak edirlər. AKA-nın rəhbər orqanı - üzv dövlətlərin nümayəndələrindən ibarət Şuradır. Təşkilatda əsas baş aparıcı vəzifəli şəxs və onun hüquqi nümayəndəsi - Baş direktordur.

Qərargahı Parisdədir.

Похожие вопросы

...