+1 səs
199 baxış
Şəxslər, Tarix bölməsində

Avropa Birlikləri nədir?

1 cavab var:

0 səs
 

Avropa iqtisadi Birliyi (AİB), Avropa Kömür və Polad Birliyi (AKPB) və Atom Enerji Üzrə Avropa Birliyi (AEAB) çox vaxt Avropa Birliyi adı ilə ifadə edilir.

Avropa Birlikləri aşağıdakı ümumi rəhbər orqanlara malikdir;

Avropa Şurası; Nazirlər Şurası; Avropa Birlikləri Komissiyası; Avropa Parlamenti - bunların hamısına daha çox 10 Qərbi Avropa dövlətinin vahid inteqrasiya kompleksi kimi baxılır.

Avropa Birlikləri üzvü olan dövlətlər iqtisadi inteqrasiyanı siyasi inteqrasiya ilə tamamlamağa cəhd göstərirlər.

Avropa Birliklərin rəhbər orqanlarının iclasları Brüsseldə (Belçika), Lüksemburqda və Strasburqda (Fransa) keçirilir

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
+1 səs
1 cavab
soruşub 24 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 24 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 24 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 16 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...