+2 👍
231 👀
Qanun, Hüquq

AUTENT MƏTN nədir?

1 Ответ

+1 👍
 
Лучший ответ

AUTENT MƏTN (yun. Authentlikos - əsl, ilk mənbədən doğan). Hər hansı sənədin orijinal mətni. Beynəlxalq hüquqda beynəlxalq müqavilənin mətninin son olaraq elan olunma prosedurası mətnin autentliyinin müəyyən edilməsi deməkdir.

Müqavilə iki və ya bir neçə dildə tərtib edildikdə, bir qayda olaraq, onun son maddələrində göstərilir ki, bütün mətnlər «eyni qüvvəyə malikdir», yəni autent olub, eyni dərəcədə orijinal hesab edilir.

Похожие вопросы

+1 👍
2
19/10/21 anonim Qanun, Hüquq
+1 👍
2
0 👍
2
07/10/21 anonim Qanun, Hüquq
0 👍
0
07/10/21 anonim Qanun, Hüquq
...