+2 səs
123 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

AUTENT MƏTN nədir?

1 cavab var:

+1 səs
 

AUTENT MƏTN (yun. Authentlikos - əsl, ilk mənbədən doğan). Hər hansı sənədin orijinal mətni. Beynəlxalq hüquqda beynəlxalq müqavilənin mətninin son olaraq elan olunma prosedurası mətnin autentliyinin müəyyən edilməsi deməkdir.

Müqavilə iki və ya bir neçə dildə tərtib edildikdə, bir qayda olaraq, onun son maddələrində göstərilir ki, bütün mətnlər «eyni qüvvəyə malikdir», yəni autent olub, eyni dərəcədə orijinal hesab edilir.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
+1 səs
1 cavab
soruşub 27 Fevralda anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 18 Fevralda anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 18 Fevralda anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 18 Fevralda anonim Qanun, Hüquq bölməsində
...