+1 səs
270 baxış

Amsterdam Müqaviləsi (1997) nədir?

1 cavab var:

0 səs
 

02.X.1997-də imzalanmış və Maastrixt Müqaviləsinin (Beynəlxalq müqavilə) şərtlərinə qismən yenidən baxılmışdı. A.m. demokratiya, əsas hüquq və azadlıqlara əməl olunmasını, Şengen razılaşması ölkələrinin ümumi vahid hüquqi sisteminin yaradılmasını, əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi şəraitində dövlətlərin müstəqilliklərinin qorunmasını özündə təsbit edir. A.m. Avropa ittifaqında Avropa parlamentinin qanunvericilik funksiyasının, Avropa ittifaqı Komissiyasının rolunun artırılmasını, Avropa ittifaqı ölklərinin dövlətlərarası əməkdaşlığının daha da inkişaf etdirilməsini nəzərdə tuturdu.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 20 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 24 Yanvarda, 21 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 18 Yanvarda, 21 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+2 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
soruşub 09 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...