+2 səs
186 baxış
Şəxslər, Tarix bölməsində

Amerika-İran Arbitraj Müqaviləsi nədir?

1 cavab var:

0 səs
 

1914 ildə iranın xarici işlər naziri Mirzə Həsən Xan Vüsuqəddövlə və Amerikanın irandakı səfiri Çarlz Velz Rasel tərəfindən Tehranda imzalanıb.

Müqaviləni (Beynəlxalq müqavilə) imzalayan tərəflər razılığa gəliblər ki, öz aralarında baş verən bütün ixtilafları diplomatik yolla həll edə bilmədikdə, hazırkı sənədlə təşkil olunması nəzərdə tutulan beynəlxalq komissiyaya müraciət etsinlər və komissiyanın müvafiq məsələ ilə məşğul olduğu müddətdə müharibəyə əl atmasınlar, düşmənçilik yolu tutmasınlar.

Komissiya 5 nəfərdən təşkil olunurdu. Buraya razılaşan tərəflərin hər birindən 1 nəfər üzv, onların hərəsinin ayrı-ayrılıqda 3-cü dövlətdən təyin etdikləri 1 üzv və iki dövlətin müştərək razılığı ilə seçilən 1 üzv daxil edilirdi.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
+3 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
...