+1 səs
195 baxış
Şəxslər, Tarix bölməsində

Amerika Dövlətlərarası İnkişaf Bankı nədir?

1 cavab var:

0 səs
 

Amerika Dövlətlərarası İnkişaf Bankı (ADİB). Amerika Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələr arasında bağlanmış 8.IV. 1959 il sazişi əsasında yaradılıb. Bank öz əməliyyatlarına 1960 I oktyabrın 1-dən başlayıb. ABŞ, Latın Amerikası və Karib hövzəsindən 25 olkə, 17 digər dövlət, o cümlədən Böyük Britaniya, İtaliya, Kanada, Fransa, Almaniya, Yaponiya ADİB-in aparıcı üzvləridirlər.

Bankın əsas məqsədi - Latın Amerikasında inkişaf layihələrini maliyyələşdirmək, region ölkələrinə dövlət

və xüsusi sərm ayəni cəlb olunmasına və iştirakçı ölkələrin iqtisadi inteqrasiyasına və xarici ticarətinin inkişafına kömək göstərməkdir.

ADİB-in rəhbər orqanları - Direktorlar Şurasından və Direktoratdan ibarətdir; Direktorlar şurasında səslər bankın ümumi sərmayəsindəki səhmlərə münasib qaydada bölüşdürülür. ADİB-in təsis edilməsinə dair sazişə müvafiq olaraq, Direktorlar şurasında səsləri ən azı 34,5%-nə malik olan ABŞ əslində bütün mühüm qərarların Şura tərəfindən qəbulu zamanı səslərin 2/3-ni tələb edən veto hüququna malikdir.

Qərargahı Vaşinqtondadır.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Yanvarda, 20 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 20 Yanvarda, 20 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 20 Yanvarda, 20 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
+2 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
...