0 👍
247 👀

Buzbağlama və sırsıra

1 Ответ

0 👍
 
Лучший ответ

Əgər yağış havanın 0°C-dən aşağı temperaturu şəraitində yağsa, yer səthi və cisimlərin üzəri buz təbəqəsilə örtülər. Nəticədə buzbağlama baş verər. Bəzən elektrik məftilləri üzərinə yığılan buzun ağırlığından qırılır və nəticədə bütün şəhəri işıqsız qoyur. “Buzbağlama” və “sırsıra” bir-birinə çox oxşasalar da, müəyyən fərqlərə malikdir. Sırsıra yağış sularının və sulu qarın havanın soyuması nəticəsində donması zamanı əmələ gələn nazik buz qatıdır. Adi su damcısı hər hansı soyuq bir səthə toxunduqda da belə hadisə baş verir. Buzbağlama nəticəsində yollarda qəzaların sayı artır.

...