+2 👍
171 👀
Şəxslər, Tarix

Almaniya-İtaliya Müdaxiləsi (İspaniyaya) haqqında

1 Ответ

+1 👍
 
Лучший ответ

Almaniya-İtaliya Müdaxiləsi (İspaniyaya) - (1936-1939). İspaniyada respublikaçı Xalq Cəbhəsi hökumətini devirmək üçün general Frankonun başçılıq etdiyi millətçi qüvvələrin qaldırdığı üsyana yardım məqsədilə Almaniya və italiyanın faşist hökumətləri tərəfindən təşkil edilmişdi. Respublikaçıları dənizdən blokadaya almış Almaniya və İtaliya, millətçilərin köməyinə 300 mindən çox əsgər və zabit göndərmişdi. Müdaxilə nəticəsində Xalq Cəbhəsi hökuməti devrilmiş və general Frankonun hərbi rejimi yaradılmışdı.

...