+1 səs
157 baxış
Şəxslər, Tarix bölməsində

Alekseyenko Boris Qriqoryeviç kimdir?

1 cavab var:

0 səs
 

Alekseyenko Boris Qriqoryeviç (1941). 1961-1962 illərdə maşınqayırma zavodunda mühəndis- texnoloq, zavod komitəsinin sədri işləmişdir. 1983-1986 illərdə Azərbaycan Kommunist Partiyası MK-nin Ticarət və məişət xidməti şöbəsinin müavini, 1989-1992 illərdə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti işlər idarəsinin müdir müavini işləmişdir. 1992-1993 illərdə Ukraynada MDB (Azərbaycan Müstəqil

Dövlətlər Birliyində) ölkələri ilə əlaqədar şöbədə baş mütəxəssis işləmişdir. 1996 ildə Ukraynanın Azərbaycanda səfirliyində müvəqqəti işlər vəkili təyin olunmuşdur. 1997 ildə Ukrayna Respublikasının Azərbaycan Respublikasında Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri təyin olunmuşdur.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 25 Dekabrda, 20 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 25 Dekabrda, 20 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 25 Dekabrda, 20 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 25 Dekabrda, 20 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 25 Dekabrda, 20 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
...