+3 səs
192 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Afina Sülh Müqaviləsi nədir?

1 cavab var:

+2 səs
 

Afina Sülh Müqaviləsi (1913). 14.XI. ikinci Balkan müharibəsindən sonra Türkiyə ilə Yunanıstan arasında bağlanıb. Diplomatik və konsulluq əlaqələrinin (Diplomatik münasibətlər, konsul münasibətləri) bərpasını, optantlar (vətəndaşlığı seçən şəxslər) üçün mülkiyyət hüququnun, dəmir yol ları üzərində hüquq və vəzifələrin Yunanıstan hökumətinə verilməsini nəzərdə tuturdu. Afina Sülh Müqaviləsi Egey adaları üstündə az qala Türkiyə ilə Yunanıstan arasında başlanacaq yeni müharibənin qarşısını aldı və bu adaların kimə məxsus olduğunu həll etmək üçün həmin məsələnin iri dövlətlərin müzakirəsinə verilməsinə dair 1913 il London sülh müqaviləsinin 5-ci maddəsini təsdiq etdi.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 18 Yanvarda, 21 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+2 səs
1 cavab
+3 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 20 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 19 Yanvarda, 20 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 18 Yanvarda, 20 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
...