+1 səs
192 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Ad Interim nədi?

1 cavab var:

0 səs
 

Ad Interim, par interim (lat. müvəqqəti; adətən Ad Interim, və ya par interimşəklində). Gördükləri işə daha böyük əhəmiyyət vermək xatirinə Ad Interim missiyasını hətta prezidentlər və baş nazirlər də yerinə yetirə bilər. Sənədi imzalayan diplomatik şəxsin bu vəzifəni müvəqqəti icra etdiyini göstərir. Diplomatik nümayəndəliyin başçısını (Diplomatik başçılıq) müvəqqəti əvəz edən (xəstəlik, məzuniyyət və s. ilə əlaqədar) işlər müvəkkili charde daffaires ad interim (müvəqqəti işlər vəkili) adlanır.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 18 Yanvarda, 20 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 18 Yanvarda, 20 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+1 səs
3 cavab
soruşub 02 Oktyabrda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 09 Yanvarda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+1 səs
1 cavab
...