+1 səs
169 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Adalar rejimi nədir?

1 cavab var:

0 səs
 

BMT-nin Dəniz hüququna dair 1982 il konvensiyasına uyğun olaraq, adalar su əhatəsində təbii surətdə yaranan və su axarı zamanı ondan yüksəkdə qərar tutan quru hissə kimi səciyyələnir. Adaların ərazi suları, bitişik zonası, iqtisadi zonası və kontinental şelfi Konvensiyanın başqa quru ərazilərə tətbiq edilən müddəaları ilə müəyyən olunur. Adalar rejimi insan həyatını və onun müstəqil təsərrüfat fəaliyyətini tənzimləməkdə işə yaramayan qayalara və iqtisadi zonalara, kontinental şelfə aid edilmir. Göstərilən rejim süni adalara şamil olunmur.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 17 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 20 Oktyabrda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 20 Oktyabrda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 08 Oktyabrda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 08 Oktyabrda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
...