+1 səs
464 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Hansı obyektlər təhlükə potensiallı obyektlər hesab edilir?

1 cavab var:

+1 səs
 

Əhali və ətraf mühit üçün təhlükə yaradan partlayış-yanğın, radioaktiv və ionlaşdırıcı şüa mənbələrinin, zəhərləyici maddələrin əldə olunması, hazırlanması, emalı, daşınması, istifadə edilməsi və ləğvi ilə məşğul olan istehsal, təchizat, nəqliyyat və sosial təyinatlı obyektlər təhlükə potensiallı obyektlər hesab edilir.Təhlükə potensiallı obyektlərin siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilir və müəyyən edilmiş qaydada dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçirilir.

Oxşar suallar

...