+1 səs
217 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Təhlükəli yüklərin daşınma marşurutu kim tərəfindən müəyyən edilir?

1 cavab var:

0 səs
 

Təhlükəli yüklərin daşınma marşrutunun müəyyən edilməsi Azərbaycan Respublikasının Dövlətdağmədəntexnəzarət Agentliyi və DYP ilə razılaşdırılması həmin yükləri daşıyan avtonəqliyyat müəssisələri və ya sənaye müəssisələrinin (hüquqi şəxslərin) avtonəqliyyat təsərrüfatları və fiziki şəxslər tərəfindən həyata keçirilir.

...