+1 səs
203 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Hansı fiziki və hüquqi şəxslər təhlükəli yüklərin daşınması fəaliyyəti ilə məşğul ola bilər?

1 cavab var:

0 səs
 

Mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq, hüquqi şəxslər, habelə hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər təhlükəli yüklərin daşınması üzrə fəaliyyət göstərməsi üçün FHN-nin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə Nəzarət və Dağ-Mədən Nəzarəti Ağentliyindən xüsusi razılıq (lisenziya) almalıdırlar.

...