+2 səs
177 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Yanar yüklərin daşıyan avtomobillərə yanğın təhlükəsizliyinə qarşı tələblər hansılardır?

1 cavab var:

0 səs
 

Yanar yüklər - benzin, kerosin, metanol, texniki spirt və s. avtosisternlərdə və ya metal çəlləklərdə nəql olunur. Yüklərin daçınması, yüklənməsi və boşaldılması zamanı taraların zədələnməsi və bir-birinə toxunmaması üçün tədbirlər görülməlidir. Başqa qablarda (şüşə qablarda, vedrələrdə) yanar yükləri nəql etmək qadağandır. Avtomobildə yanğını söndürmək üçün vasitələr və xəbərdarlıq siqnalı (qırmızı bayraq) olmalıdır.

...