+2 səs
194 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Yanğın zamanı avtomobillərin evakuasiyası necə həyata keçirilməlidir?

1 cavab var:

0 səs
 

Avtomobillərinin sayı 25-də artıq olan avtonəqliyyat müəssisələrində yanğın zamanı avtomobillərin köçürülməsinə şərait yaratmaq üçün istehsalat rəhbəri tərəfindən, növbəsi və köçürülmə qaydası göstərilməklə, avtomobillərin düzülüşünün xüsusi planı işlənməli və təsdiq edilməlidir. Bu qarajların ən azı 2 darvazası olmalı və ehtiyat darvazasına yol həmişə boş olmalıdır. Plan dispetçerdə və ya avtomobil təsərrüfatı növbətçisində olmalı, sürəti isə qarajda saxlanılmalıdır.

...