+3 səs
225 baxış
Terminlər, Sözlər bölməsində

İnzibati-idarəçilik personalı kimdir?

1 cavab var:

0 səs
 

Bilavasitə idarəetmə funksiyasını yerinə yetirən, yaxud idarəetmənin texniki təmin edilməsi üzrə işləri yerinə yetirən bir qrup işçilər. İnzibati idarəçilik personalına idarəetmə orqa- nının bütün işçiləri daxildir. Müəssisələrdə, təşkilatlarda və idarələrdə inzibati idarəçilik personalına (İİP) rəhbərləri, onların müavinlərini, bölmə rəislərini, həmçinin katibələri, ma- kinaçıları, çaparları və digər xidmət işçilərini daxil edirlər. Konstruktorlar, texnoloqlar, mexaniklər, aqronomlar, həkimlər, müəllimlər və təşkilatın əsas fəaliyyətində bilavasitə iştirak edən digər işçilər İİP-yə aid deyillər.

Oxşar suallar

+1 səs
3 cavab
soruşub 22 Sentyabrda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 15 Yanvarda, 20 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 15 Yanvarda, 20 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 15 Yanvarda, 20 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 15 Yanvarda, 20 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
...