+3 səs
756 baxış
Terminlər, Sözlər bölməsində

Adaptasiya nədir?

2 Cavab

+1 səs
 

Orqanizmin, fərdin, kollektivin mühitin dəyişkən şəraitinə, yaxud onların mövjudluğunun və fəaliyyətlərinin səmərəliliyinə gətirib çıxaran daxili dəyişikliklərə uyğunlaşmasıdır. Adaptasiya-şəxslərin və qrupların məqsəd və dəyərlərini optimal nisbətə gətirib çıxaran sosial mühitin və şəxsin sosial-psixoloji qarşılıqlı fəaliyyətidir. Sosial-psixoloci adaptasiya şəxsin aktiv mövqeyini, sosial statusunu dərk etməsi və onunla bağlı ümumi qrup məsələlərinin həlli prosesində fərdi, şəxsi imkanlarını həyata keçirmək forması kimi özünün rəftarını, davranışını nəzərdə tutur. Gənj işçilərin adaptasiyası gənj mütəxəssislərin, yaxud işçilərin əmək kollektivinə qoşulması xüsusi sosial-psixoloci prosesdir. Gənc işçilərin adaptasiyasının əsas anları işə olan maraqlarının yaranması və möhkəmlənməsi, əmək təjrübəsinin toplanması, kollektivlə şəxsi və işgüzar əla- qələrin yaxşılaşdırılması, ictimai fəaliyyətə qoşulmaları, maraqların yüksəldilməsində yalnız şəxsi nailiyyətlərinin deyil, həm də kollektivin maraqlarının yüksəldilməsinə nail olmaqdır. Bütün bunlara rəhbərə təhkim olunmaq kömək edir.

0 səs

Adaptasiya (lat. Adaptatio - uyğunlaşma) - davranışının, fizioloji xüsusiyyətlərinin, xarici və daxili quruluşunun dəyişməsi şəraitilə orqanizmin ətraf mühit şəraitinə uyğunlaşmasıdır.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
soruşub 15 Yanvarda, 20 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 15 Yanvarda, 20 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 15 Yanvarda, 20 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+1 səs
3 cavab
soruşub 22 Sentyabrda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 15 Yanvarda, 20 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
...