+3 səs
1,389 baxış
Terminlər, Sözlər bölməsində

Avtoritet nədir?

2 Cavab

+1 səs
 

Cəmiyyət həyatının dialektik gedişi prosesində ayrı-ayrı şəxslər, qruplar, yaxud təşkilatların nüfuzunun qazanılması və itirilməsidir. A. insanların birgə fəaliyyətlərini təşkil edən bir faktor kimi baş verir. Hər bir fəaliyyət növündə şəxsin və qrupların qabiliyyətlərinin (bajarıqlarının) həddi müəyyən edilir ki, onu digərlərinin fikir və fəaliyyətlərinə yönəltsinlər. İnsanların idarə edən və idarə edilənə bölünməsini, bu səbəb- dən istənilən təşkilati qruplarda olan idarə edənlər (təmsil edənlər a.) və idarə olunanlara (qəbul edilmişlər a.) bölünməsi- ni nəzərdə tutan ijtimai istehsalın tələbləri, onun inkişafından asılı olaraq çoxpilləli idarəetmə sisteminə səbəb olur. Bununla belə, bu jür müxtəlif (jürbəjür) fəaliyyət növləri a. şkalasında eyni adama müxtəlif mövqeləri tutmağa imkan verir. İdarə- etmə strukturunun stabilləşdirilməsi gedişində a. norması qoyulur. Bu və ya digər vəzifələr üçün təmsil edənlərin (a.) şəxsi keyfiyyətlərinə tələb artır. Rəhbərin avtoriteti – tabeliyində olanların, həmkarlarının və yuxarı vəzifəli rəhbərlərin mövjud rəhbərin tutduğu vəzifənin tələblərinə uyğun olan şəxsiyyətinə müsbət fikrinin bölüşdürülməsidir.

0 səs
1. Hörmət, nüfuz, etibar, təsir.
Avtoritetə sahib olmaq.

2. Əksəriyyətin qəbul etdiyi, cəmiyyətə təsir göstərə bilən nüfuzlu şəxs.
Müasir ədəbiyyatda avtoritetlərdən biri.

3. Jarqon. Kriminal aləmdə xüsusi ranq, hörmətli şəxs.

Oxşar suallar

+1 səs
2 cavab
soruşub 24 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 15 Yanvarda, 20 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 15 Yanvarda, 20 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 15 Yanvarda, 20 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+1 səs
3 cavab
soruşub 22 Sentyabrda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
...