+2 səs
343 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Məişət qaz cihazlarının qarşısında qazın təzyiqi nə qədər saxlanıla bilər?

2 Cavab

+1 səs
 

Məişət qaz cihazlarının qarşısında qazın təzyiqi 0,03 atm-dən (300 mm su sütunundan) artıq olmamaqla, cihazların pasport göstəricilərinə uyğun olaraq qəbul edilməlidir.

0 səs
0.03
...