+2 səs
162 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Mənzillərdə istifadə edilən məişət qaz cihazlarının təhlükəsiz istismar olunmasına kimlər cavabdehdir ?

1 cavab var:

+1 səs
 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 12.05.2011-ci il tarixli 80 №-li qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan istifadə Qaydaları”əsasən mənzillərdə istifadə edilən məişət qaz cihazlarının təhlükəsiz istismar olunmasına mənzil sahibləri cavabdehdirlər.

Oxşar suallar

...