+2 səs
190 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Binaların daxilində qaz kəmərlərinə qoşulmalar necə aparılmalıdır?

1 cavab var:

0 səs
 

Qaz kəmərlərinin binaların və otaqların içərisində işçi təzyiq altında olan qaz kəmərlərinə qoşulması qəti qadağandır.

Bu zaman binaya (iş aparılan sahəyə) qazın verilməsi dayandırılmalı, istismarda olan boru kəməri sahəsi qazdan azad edildikdən və hava ilə üfürüldükdən sonra qoşulma işlərini yerinə yetirmək mümkündür.

Qaz kəmərlərinin hava ilə üfürülməsi “Qaz təsərrüfatında texniki təhlükəsizlik qaydaları”na əsasən yerinə yetirilməlidir.

Oxşar suallar

...