+2 səs
204 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Müəssisələrdə qaz avadanlıqlarının texniki xidməti və təmiri işləri kimlər tərəfindən yerinə yetirilir?

1 cavab var:

0 səs
 

İstismar prosesində qaz avadanlıqlarının texniki xidməti və təmiri “Qaz təsərrüfatında texniki təhlükəsizlik qaydaları” və “Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydaları”nın tələblərinə əsasən, müəssisələrin işçiləri və ya müqavilə əsasında Qaz təchizatı müəssisəsi tərəfindən yerinə yetirilməlidir.

...