+1 səs
167 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Otaqların isidilməsi üçün cihazlar qoyulduqda hansı tələblər nəzərə alınmalıdır?

1 cavab var:

0 səs

Otaqların isidilməsi üçün yanma məhsullarının tüstü bacalarına kənarlaşdırılması ilə qaz kaminlərinin, kaloriferlərin və zavodda hazırlanmış digər cihazların nəzərdə tutulmasına yol verilir. Həmin qurğuların qaz odluqları təhlükəsizlik avtomatikası ilə təchiz olunmalıdırlar. 

O otaqlarda ki, qaz kaminlərinin və ya kaloriferlərin qoyulması nəzərdə tutulur, həmin otaqlarda nəfəslikli pəncərə və ya sorucu ventilyasiya kanalları olmalıdır.

...