+2 səs
269 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Adamlar keçən yerlərdə qaz kəmərlərinin hündürlüyü nə qədər olmalıdır? 

1 cavab var:

0 səs
 

Adamlar keçən yerlərdə, qaz kəmərlərinin çəkilməsi döşəmədən qaz kəmərlərinin altına qədər, istilik izolyasiyası olduqda isə izolyasiyanın altına qədər 2,2 metrdən az olmayan hündürlükdə nəzərdə tutulmalıdır

...