+2 səs
217 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Binaların və qurğuların daxilində çəkilən qaz kəmərləri necə olmalıdır?

1 cavab var:

+1 səs
 

Binaların və qurğuların daxilində çəkilən qaz kəmərləri, polad borulardan nəzərdə tutulmalıdır.

Səyyar aqreqatların, daşına bilən qaz odluqlarının, qaz cihazlarının, NÖC və avtomatika cihazlarının birləsdirilməsi üçün, rezin və rezin parçalı şlanqların nəzərdə tutulmasına yol verilir. Şlanqlar seçilərkən onların həmin təzyiqdə və temperaturda nəql edilən qaza davamlığı nəzərə alınmalıdır.

 Boruların birləşdirilməsi, bir qayda olaraq, qaynaqla nəzərdə tutulmalıdır. Sökülə bilən (yivli və flyanslı) birləşmələrin nəzərdə tutulmasına ancaq bağlayıcı armaturlar, qaz cihazları, NÖC, qaz tənzimləyicilər və digər avadanlıqlar quraşdırılan yerlərdə yol verilir.

Qaz kəmərlərində sökülə bilən birləşmələrin qoyulması, onların yoxlanılması və təmiri üçün əlverişli olan yerdə nəzərdə tutulmalıdır.

...