+1 səs
260 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Xarici qaz kəmərləri üzərində qoyulan bağlayıcı qurğular harda yerləşdirilməlidir?

1 cavab var:

0 səs
 

Xarici qaz kəmərləri üzərində qoyulan bağlayıcı qurğular quyularda, yerüstu skaflarda və ya hasarlanmış sahələrdə, həmçinin binaların divarlarında yerləsdirilməlidir.

Yeraltı qaz kəmərləri üzərində bağlayıcı qurğuların yerləsdirilməsi, bir qayda olaraq, quyularda nəzərdə tutulmalıdır.

Bağlayıcı qurğuların yerləşdirilməsi onlara xidmət etmək üçün əlverişli olan yerdə nəzərdə tutulmalıdır. Paralel çəkilən qaz kəmərlərində qoyulan bağlayıcı qurğular bir-birinə nisbətən elə qarşılıqlı məsafədə yerləşdirilməlidirlər ki, onların sökülüb-yığılması və onlara xidmət edilməsi üçün əlverişli şərait təmin olunsun.

Bağlayıcı armaturların sökülüb-yığılmasını təmin etmək üçün, quyularda kompensasiya qurğuları nəzərdə tutulmalıdır.

...