+1 səs
225 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Bağlayıcı qurğuların qoyulmamasına hansı hallarda yol verilir?

1 cavab var:

0 səs
 

Bağlayıcı qurğuların qoyulmamasına aşağıdakı hallarda yol verilir:

  • müəssisələrin QTM-dən qabaqda, paylayıcı qaz kəmərlərindən müəssisəyə ayrılan qol üzərində olan bağlayıcı qurğu QTM-dən 100 m-dən artıq olmayan məsafədə yerləşdikdə;
  • ümumi dəmir yolu şəbəkələri və I və II dərəcəli avtomobil yolları ilə kəsişmələrdə keçid sahəsində qazın verilməsini bağlamaq üçün, dəmir yolu və avtomobil yolundan 1000 m-dən artıq olmayan məsafədə bağlayıcı qurğu (xətti siyirtmələr, QTM və QPS-dən sonra bağlayıcı qurğu) yerləsdikdə.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
+1 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
soruşub 27 Apreldə, 21 anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
...