+2 səs
182 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Su altından paralel qaz kəmərləri çəkilərkən onların oxları arasındakı məsafələr nə qədər olmalıdır?

1 cavab var:

0 səs
 

Su altından paralel qaz kəmərləri çəkilərkən onların oxları arasındakı məsafələr 30 m-dən az olmamaq sərti ilə yerinə yetirilməlidir. Gəmiçiliyə yararlı olmayan və sahili yuyulmayan çaylarda, həmçinin əhalinin məskunlaşdığı ərazilərin hududlarında olan keçidlərdə iki kəmərin bir xəndəkdə çəkilməsinə yol verilir. Bu halda qaz kəmərlərinin arasındakı məsafə 0,5 m-dən az olmamalıdır. 

Su hövzəsi ərazilərindən qaz kəmərləri çəkilərkən onların arasındakı məsafənin, bu kəmərlərin xətti hissələrindəki məsafə qədər qəbul edilməsinə yol verilir.

...