+1 səs
164 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Sualtı keçidlərdə istifadə olunan boruların divarının qalınlığı nə qədər olmalıdır?

1 cavab var:

0 səs
 

Sualtı keçidlərdə istifadə olunan boruların divarının qalınlığı 5 mm-dən az olmamaq sərti ilə hesabi qiymətlərdən, bir qayda olaraq, 2 mm çox ölçüdə qəbul edilməlidir. Diametri 250 mm-dən aşağı olan qaz kəmərlərinin su altından qalxmasına qarşı əks təsir göstərmək məqsədilə boru divarı qalınlığının artırılmasına yol verilir.

Oxşar suallar

...