+2 səs
188 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Qaz kəmərlərinin üstü açılmadan kiplik və izoliyasiyasının vəziyyətini necə yoxlamaq olar?

1 cavab var:

0 səs
 

Qazın sızmasını və izoliyasiyasının zədələnməsinin kəmərin üzərini açmadan da xüsusi cihazlar vasitəsi ilə yoxlanıla bilər. Bu məqsədlə burğac üsulu ilə qaz kəmərlərinin kipliyi yoxlanılır. Paylayıçı küçə qaz kəmərlərində burğaç yoxlama quyusu boru birləşmələrinin yaxınlığında, qaz kəmərinin divarından 0,3-0,5 metr məsafədə, qaz kəmərinin üst səthinin yerləşdiyi dərinliyə müvafiq dərinlikdə qazılır; qış vaxtı torpaq donan zaman isə daha artıq dərinlikdə, torpağın donmuş qatını keçənə qədər qazılmalıdır. Paylayıcı küçə qaz kəmərlərində boruların birləşməsi sxemi olmadığı hallarda, həmçinin də həyət və məhəllə paylayıcı qaz kəmərlərində hər 2 metrdən bir quyu qazılmalıdır. Hissetmə qabiliyyəti həcmə görə 0,01 %-də az olmayan yüksək keyfiyyətli cihazlardan istifadə etdikdə quyular arasındakı məsafəni 5 metrə qədər artırmaq olar.

...