+1 səs
183 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Qaz kəmərləri nəzarət üçün hava ilə hansı təzyiq altında üfürülməlidir?

1 cavab var:

0 səs
 

Yeraltı və yerüstü qaz kəmərləri hesablanmış təzyiqdən asılı olmayaraq 2000 mm su sütünü (0,02 MPa) təzyiq altında hava ilə üfürülərək nəzarət üçün yoxlanılmalıdır. Təzyiqin aşağı düşməsi 1 saatda 110 mm su sütünündan (10 daPa) artıq olmamalıdır.

...