+1 səs
196 baxış
Elm, Təhsil, Dillər bölməsində

Bаğlаyıcı və atıcı klapanların quraşdırılmasında məqsəd nədir?

1 cavab var:

0 səs
 

Yaşayış məskənləri ərazilərində polietilen borulardan qaz kəmərlərinin quraşdırılması, bir qayda olaraq, buxtalarda, sarğaclarda və ya barabanlarda göndərilən polietilen borulardan (uzun ölçülü) nəzərdə tutulmalıdır. Bu məqsədlər üçün standart ölçülü borulardan istifadə edilməsinə icazə verilir. Bu halda bütün qaynaq calaqları fiziki usulla 100%-li sınaqdan kecirilməlidir.

Qaz kəmərinin tikintisi üçün işlədilən polietilen boruların möhkəmlik ehtiyat əmsalı istehsal olunan borunun standartı üzrə 2,5-dən az olmamalıdır.

...