+1 səs
202 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Torpaqda qoyulan qaz kəmərlərində sökülə bilən (yivli) birləşmələr qoyula bilərmi? 

1 cavab var:

0 səs
 

Torpaqda qoyulan qaz kəmərlərində sökülə bilən birləşmələrin nəzərdə tutulmasına yol verilmir. 

Həmçinin yaşayıs binalarının və qeyri-istehsalat xarakterli ictimai binaların pəncərələrinin və balkonlarının altından çəkilən qaz kəmərlərində sökulən birləşmələrin nəzərdə tutulmasına yol verilmir.

...