+1 səs
164 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Hansı obyektlərə təbii qazın verilməsi qəti qadağandır?

1 cavab var:

0 səs
 

Dövlət komissiyası və Baş idarələrin müvafiq komissiyası tərəfindən qəbul olunmamış, həmçinin Dövlət Qaz Nəzarəti İdarəsindən xüsusi icazə verilməmiş obyektlərə qazın verilməsi və ya onun avadanlıqlarının istismara buraxılması qəti qadağandır.

...