+2 səs
187 baxış
Elm, Təhsil, Dillər bölməsində

Qaz təsərrüfatı müəssələri və onların işçiləri xidmətləri zamanı nələri təmin etməlidirlər?

1 cavab var:

0 səs
 

  • bütün istehlakçıların qazla gün ərzində fasiləsiz təchizatını;
  • qaz təchizatı sisteminin təhlükəsizliyini;
  • qaz kəmərləri və avadanlıqlarının quraşdırılmasına nəzarəti və tikilməkdə olan obyektlərin istismara qəbul edilməsini;
  • qaz kəmərləri və avadanlıqlarının texniki xidmətinin təşkilini və vaxtında keçirilməsini;
  • bütün kateqoriyalardan olan istehlakçıların qazdan səmərəli istifadə etmələrinə və qaz sərfinin qeydə alınmasına nəzarəti;
  • qaz təsərrüfatında istehsal proseslərinin effektivliyini, etibarlığını və təhlükəsizliyini təmin edən yeni texnikanın tətbiq edilməsini;
  • baş verən qəza və bədbəxt hadisələrin vaxtında aradan qaldırılması üçün müvafiq tədbirlərin hazırlanması məqsədilə onların tədqiqi, qeydə alınması və təhlilini;
  • qazdan düzgün istifadə edilməsi və təhlükəsizlik qaydaları haqqında əhalinin təlimatlandırılmasını və bu sahədə müvafiq təbliğatın aparılmasını.
...