+1 səs
480 baxış
Elm, Təhsil, Dillər bölməsində

Bioqaz nədir?

1 cavab var:

+1 səs
 

Bioqaz üzvi maddələrin mikroorqanizmlərinin sərbəst oksigen olmadan çürüyərək tərkib hissələrinə ayrılıb artması şəraitində alınan yanar qaz məhsuludur. Tərkib hissəsi 60-80% metan və karbon dioksiddən ibarətdir. İstiliktörətmə qabiliyyəti 6000-6500 kkal/m3 həddindədir. Bioqazın alınması əsas xammal bitki və heyvan mənşəli bioloji kütlədir. Bioqaz xüsusi qurğu tətbiq etməklə alınır.

Oxşar suallar

+1 səs
3 cavab
soruşub 06 Apreldə anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 25 Martda anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 12 Martda anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 12 Martda anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Oktyabrda, 21 anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
...