+1 səs
244 baxış

Qaz təsərrüfatında balans mənsubiyyəti sərhədi dedikdə nə başa düşülür?

1 cavab var:

0 səs
 

Balans mənsubiyyəti sərhədi dedikdə qaz paylayıcısı tərəfindən qazın istehlakçıya çatdırılma məntəqəsində qaz paylayıcısı və istehlakçı arasında müqavilə ilə qazpaylayıcı şəbəkənin balans mənsubiyyətini müəyyənləşdirən ayırma nöqtəsi başa düşülməlidir.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
+2 səs
2 cavab
...