+1 səs
173 baxış

“Qazdan istifadə Qaydaları”nın tələblərinin yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarəti hansı təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilir?

1 cavab var:

+1 səs
 

“Qazdan istifadə Qaydaları”nın tələblərinin yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarətini öz səlahiyyətləri daxilində qazdan səmərəli istifadə və qaz qurğularının etibarlı istismarı sahəsi üzrə Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi, texniki təhlükəsizlik sahəsi üzrə isə Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən həyata keçirirlər.

...