+1 səs
181 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Qaz paylayıcısı tərəfindən istehlakçının qazla təchiz edilməsi nəyə əsasən həyata keçirilir?

1 cavab var:

+1 səs
 

Qaz paylayıcısı tərəfindən istehlakçının qazla təchiz edilməsi qazın alqısatqı müqaviləsinə əsasən həyata keçirilir. Həmin müqaviləyə qaz paylayıcısı ilə istehlakçı arasında qazpaylayıcı şəbəkənin balans mənsubiyyəti sərhədini müəyyən edən akt əlavə edilir. Qaz paylayıcısı və istehlakçının müəyyənləşdirilən vəzifələri və hüquqları, habelə istehlakçılara verilən qazın keyfiyyəti (təzyiq və təchizatın etibarlığı), həcmi, dəyərinin ödəmə şərtləri və digər məsələlər qazın alqısatqı müqaviləsində göstərilir.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
+1 səs
1 cavab
soruşub 14 Yanvarda, 20 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+2 səs
1 cavab
...