0 səs
170 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Ölkə ərazisində təbii qazın alqı-satqısı necə tənzimlənir?

1 cavab var:

0 səs
 

Ölkə ərazisində təbii qazın alqı-satqısı "Qaz təchizatı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 12.05.2011-ci il tarixli 80 №-li qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan istifadə Qaydaları” ilə tənzimlənir. Bu qaydalar qaz paylayıcısı ilə istehlakçı arasında qaz təchizatı üzrə münasibətləri (qazın alqı-satqı müqaviləsi əsasında), şəbəkəyə qoşulma və şəbəkədən ayırma şərtlərini, qazın keyfiyyəti (təzyiq və təchizatın etibarlılığı), qazın dəyərinin ödəmə şərtlərini müəyyən edir.

...