+2 голосов
261 просмотров
от в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV

Demokratikləşmə nədir?

2 Ответы

0 голосов
от
 
Лучший ответ

Demokratikləşmə - demokratik əsasların tətbiqi, hansısa cəmiyyətin demokratik əsaslarla yenidən qurulması. Demokratikləşmənin başlıca istiqamətləri aşağıdakılardır: cəmiyyətin və dövlətin idarə olunmasına vətəndaşların cəlb edilməsi; ayn-ayn şəxslərin, nümayəndəli hakimiyyət orqanlarının, ictimai təşkilatların, əmək kollektivlərinin təşəbbüsünün təzahürü üçün hər cür şəraitin yaradılması, cəmiyyətin özünüidarəsinin inkişafı; hər bir millət ve xalqın azad inkişafı, onların bərabərhüquqlu əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsi; qanunçuluğun və qayda-qanunun daim möhkəmləndirilməsi; aşkarlığın genişləndirilməsi; dövlət və ictimai işlərin müzakirəsi və həllində ictimai rəyin müntəzəm nəzərə alınması; seçki sisteminin təkmilləşdirilməsi.

0 голосов
от
Demokratik hala düşmək, daha demokratik olmaq.

Похожие вопросы

+1 голос
1 ответ
спросил 13 Окт от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
+1 голос
2 ответов
спросил 05 Окт от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
+3 голосов
2 ответов
спросил 12 Апр от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
+2 голосов
2 ответов
спросил 10 Март от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
+3 голосов
1 ответ
спросил 03 Март от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
...