0 гол-в
141 просмотров
от в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV

Deleqativ demokratiya nədir?

1 Ответ

0 гол-в
от
 
Лучший ответ

Deleqativ demokratiya - hibrid rejimlərin növlərindən biri. Demokratiya ilə avtoritarizmin əlamətlərini özündə birləşdirən bir rejimi ifadə etmək üçün deleqativ demokratiya anlayışım siyasi elmə argcntinalı politoloq Q.O.Donncll gətirmişdir. Onun fərqli cəhətləri aşağı-dakılardır; l) milli maraqların bir neçə il təfsirçisi olan icra hakimiyyəti başçısının vaxtaşırı seçilməsi; 2) hakimiyyətin institutlaşmasının aşağı səviyyədə olması; 3) qeyri-rəsmi münasibətlərdən vo onun başçısının yenidən seçilməsi müddətindən başqa icra hakimiyyətinin qarşısında hansısa bir məhdudiyyətin olmaması; 4) vətəndaş hüquq vo azadlıqlarının mövcudluğu; 5) qanunvericilik hakimiyyətinin formal xarakter daşıması; 6) ümummilli liderin yeritdiyi siyasətin öz radikallığı ilə seçilməsi; 7) maraqların uzlaşdırılması mexanizminin olmaması.

Deleqativ demokratiyanın nümayəndəli demokratiyadan fərqi - onda icra hakimiyyətinin üfüqi hesabat verməsinin olmamasıdır. Nümayəndəli demokratiyada hakimiyyətin həm şaquli (seçkilər), həm də üfüqi (hakimiyyətin bölünməsi sistemi) hesabatı mövcuddur. Deleqativ demokratiya üfüqi hesabat vermənin olmaması hakimiyyətin çox aşağı səviyyədə təsisatlaşmasını bildirir Deleqativ demokratiya siyasi rejimin aralıq tipi olduğuna görə, onun inkişafında iki potensial alternativ vardır. Onlardan biri - Deleqativ demokratiya tənəzzülə - avtoritarizmə, digəri - institutiaşmış rejimə - nümayəndəli demokratiyaya doğru aparır. Bır çox politoloqlar Deleqativ demokratiyanı müasir Rusiyada formalaşmış rejimi xarakterizə etmək üçün işlədirlər.

Похожие вопросы

+3 гол-в
5 ответов
спросил 28 Янв от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
+2 гол-в
3 ответов
спросил 18 Окт от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
+1 голос
2 ответов
спросил 18 Окт от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
+1 голос
1 ответ
спросил 17 Окт от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
+1 голос
2 ответов
спросил 17 Окт от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
...