+1 голос
232 просмотров
от в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV

Delegitimasiya nədir?

1 Ответ

+1 голос
от
 
Лучший ответ

Delegitimasiya - Legitimasiynnm (qanuniləşdirmənin) əksinə olan proses. Delegitimasiyanın əsas səbəbləri: 1) cəmiyyətdə hakim olan universal dəyərlər və hakim elitanın eqoist maraqlan arasındakı ziddiyyətlər; 2) demokratiya ideyası və sosial-siyasi tocrübe arasında ziddiyyət. Bu, problemləri güc yolu ilə, kütləvi informasiya vasitələrinə təzyiq etməklə həll etmək cəhdlərində təzahür edir; 3) siyasi sistemdə xalq kütlələrinin maraqlarının müdafiəsi mexa-nizmlərinin olmaması; 4) bürokratikləşmə və korrupsiyanın artması; 5) çoxmillətli dövlətlərdə milliyyətçilik, etnik separatizm; 6) hakim elitanın öz hakimiyyətinin qanuniliyinə inamını itirməsi, onun daxilində kəskin sosial ziddiyyətlərin yaranması, müxtəlif hakimiyyət qollarının toqquşması.

Похожие вопросы

+2 гол-в
3 ответов
спросил 18 Окт от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
+1 голос
2 ответов
спросил 18 Окт от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
+1 голос
1 ответ
спросил 17 Окт от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
+1 голос
2 ответов
спросил 17 Окт от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
+1 голос
4 ответов
спросил 17 Окт от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
...