+1 səs
532 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Dekret nədir?

3 Cavab

0 səs
 

Dekret (lat. decretum) - 1) ali haki-miyyətin hansısa məsələyə dair qanuni qüvvəyə malik olan qərarı: Qədim Romada - imperatorun qəran; Fransada - XVIII əsrin sonunda yaradılmış hakimiyyət orqanlarının, həmçinin Paris Kommunasımn (1871) qanunvericilik qəran; SSRİ-də 1936-cı ilədək - sovet dövlətinin ali orqanlarının ən mühüm aktlarının adı; 2) bəzi ölkələrdə (məs., Fransada) - prezident, yaxud hökumət hakimiyyətinin idarəçilik haqqında nəşr etdiyi akt; ingilis-sakson hüquq sisteminə daxil olan ölkələrin bəzi məhkəmə qərarlan da Dekret adlanır.

0 səs
1. Hakimiyyət orqanı və ya vəzifəli şəxs tərəfindən qəbul edilən qanun, hüquqi akt.

Qədim Romada kollegial hakimiyyət orqanlarının, o cümlədən senatın aktları, pretorun məhkəmə işləri üzrə çıxardığı qərarlar, imperatorluq dönəmində isə imperatorun aktları dekret adlanıb. Böyük Fransa inqilabı dövründə Konvent və digər qanunvericilik orqanlarının qəbul etdiyi qərarlara dekret deyilib. Bu termin Rusiyada sovet hakimiyyətinin ilk illərində hökumətin ən mühüm qərarlarına da şamil edilib. Məsələn, “Torpaq haqında dekret”-lə torpaq üzərində xüsusi mülkiyyəti ləğv olunub.

2. Müasir dövrdə dövlət və ya hökumət başçısının parlamentin razılığı tələb olunmadan qəbul etdiyi hüquqi akt.

Bir çox dövlətlərin konstitusiyalarında konkret hallarda (məsələn, fövqəladə vəziyyətdə) qanunu əvəzləyən dekretlərin verilməsi nəzərdə tutulub.
0 səs
1. Qanun, fərman gücünə malik hər hansısa bir məsələ ilə bağlı ali hökumət orqanının qərarı.

Torpaq haqqında dekret.

2. İşləyən qadına hamiləliyinə görə verilən məzuniyyət; analıq məzuniyyəti.

 Dekretə çıxmaq.

Oxşar suallar

0 səs
2 cavab
soruşub 19 Mayda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 28 Martda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 01 Martda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
4 cavab
soruşub 07 Yanvarda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
3 cavab
soruşub 18 Oktyabrda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...